Wokół zdrowia

          Edukacja zdrowotna w naszym Gimnazjum obejmuje szereg działań.

          Jest wspólnym działaniem uczniów, zespołów nauczycielskich
i pracowników szkoły:

  • nauczyciele pełniący rano dyżur w szatni – sprawdzający zmianę obuwia
  • pielęgniarka szkolna sprawująca opiekę medyczną na co dzień
  • zespół nauczycieli WF prowadzący lekcje edukacji zdrowotnej
  • wychowawcy klas, zespół psychologiczno-pedagogiczny, zespół nauczycieli przyrodników, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele religii oraz opiekun świetlicy realizujący tematykę związaną ze sferą zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Działamy wielowymiarowo a uczniowie są naszymi partnerami w działaniu.

Tekst: O.Bartosik-Wiśniewska.

Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia
Wokół zdrow...
Wokół zdrowia Wokół zdrowia