BROŃMY NASZEJ SZKOŁY

Szanowni Rodzice jesteśmy w okresie przeprowadzania reformy oświatowej. Jak wiemy mają zostać zlikwidowane Gimnazja. W temacie tym w I kwartale przyszłego roku Rady Gmin muszą podjąć decyzje w przedmiocie wygaszenia Gimnazjum i określenia sieci szkół w wyniku wygaszenia Gimnazjum.

Niestety docierają do nas niepokojące informacje na temat zamierzeń organu prowadzącego, które wypaczają idee reformy oświatowej. Jak wiemy
u podstaw likwidacji Gimnazjum leży negatywna ocena wynikająca z faktu przechodzenia dzieci w okresie dojrzewania do nowego środowiska na krótki okres czasu. Stąd też zaleceniem jest by dzieci przebywały w jednym środowisku przez jak najdłuższy okres nauczania (tu w szkole podstawowej). Gmina Raszyn planuje przeprowadzić reformę w sposób nieprawidłowy,
a mianowicie:

1) wygasić Gimnazjum,

2) do budynku Gimnazjum przenieść starsze roczniki ze szkoły podstawowej
w Raszynie.

Powyższe rozwiązanie oznacza utworzenie GIMNAZJUM BIS tyle, że pod szyldem szkoły podstawowej.

W ocenie Rady Rodziców jedynym zgodnym z założeniami rozwiązaniem jest utworzenie na bazie Gimnazjum KOLEJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, przy jednoczesnym zacieśnieniu obwodów. W budynku Gimnazjum może uczyć się ok. 650 dzieci.

Zgodnie z zaleceniami ustawodawcy w gminach w których funkcjonuje samodzielne gimnazjum i duża szkoła podstawowa (za dużą szkołę traktowana jest placówka, w której na jednym poziomie mamy 2-3 oddziały!!!!! - zatem szkoła podstawowa w Raszynie zasługuje na miano MOLOCHA), winna postać odrębna szkoła podstawowa, przy zacieśnieniu obwodów.

Szkoła Podstawowa na bazie Gimnazjum winna powstać od września. Tak by możliwe było - co dopuszczają przepisy przejściowe - wskazać obecnym uczniom klas szóstych jako miejsce odbywania obowiązku szkolnego, szkołę podstawową utworzoną na bazie Gimnazjum. Takie rozwiązanie pozwoli dostosować budynek Gimnazjum do potrzeb najmłodszych dzieci, zaś budynek obecnej Szkoły Podstawowej w Raszynie winien zostać doposażony na potrzeby sal przedmiotowych i pracowni komputerowych.

Proszę Państwa nie możemy pozwolić by w tak ważnych sprawach decyzje
o nas zapadały bez nas i co najgorsze niezgodnie z naszym interesem.

PROSIMY PAŃSTWA O PODPISANIE NA NAJBLIŻSZYM ZEBRANIU PETYCJI W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA GIMNAZJUM
W ODRĘBNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.

Z góry dziękujemy i liczymy na Państwa zrozumienie,

Z poważaniem,
Agnieszka Boczkowska - Przewodnicząca RR
Bogumiła Stępińska-Gniadek - Wiceprzewodnicząca RR