Nasze podziękowania

     Bez sponsorów nie byłby możliwy udział naszego Gimnazjum w rywalizacji Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych.

    W imieniu Społeczności Szkolnej dziękujemy Radzie Rodziców,
Eko-Raszyn Sp. z o.o oraz Pani Marzenie Piątkowskiej za sfinansowanie przejazdu uczniów  na zawody.

Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli WF: O.Bartosik-Wiśniewska

Podziękowan...
Podziękowanie Podziękowanie
Podziękowan...
Podziękowanie Podziękowanie
Podziękowan...
Podziękowanie Podziękowanie