Nasze Gimnazjum Szkołą Demokracji!

     Dnia 15 kwietnia 2016 roku w Atrium Tower (wyskok z widokiem na Warszawę) odbyła się konferencja podsumowująca program "Szkoła Demokracji" realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Naszą szkołę reprezentowały Maria Karwat oraz Maria Kujawa, które umieściły większość relacji z naszych działań  w tym projekcie, a towarzyszyła im pani Ilona Łucjanek – jedna z opiekunów Parlamentu i nasza szkolna koordynatorka projektu.
Wielu uczniów zaangażowało się w realizację zadań i pracowało wiele miesięcy, aby spełnić ambitne kryteria w 7 obszarach szkolnego życia. Nasze Gimnazjum jest jedną z 87 szkół w Polsce, które otrzymały ten zaszczytny tytuł!
Na spotkaniu mieliśmy możliwość poznać wiele osób, np. naszą koordynatorkę - Joannę Gus, słuchaliśmy wystąpienia prezesa Fundacji CEO, p. Jacka Strzemiecznego, a konferencję prowadzili p. Karolina Kochlewska i Michał Tragarz, którzy w grudniu przyjechali do nas z warsztatem o samorządności uczniowskiej.

Konferencja przebiegała w mega przyjemnej atmosferze. Grupy uczniów i opiekunów przedstawiły w formie scenek 7 obszarów demokracji. Było dużo zabawy i śmiechu, ale też pojawiło się wiele pomysłów, które zamierzamy wykorzystać w codziennym życiu naszej szkoły. A wiedz i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu na pewno przydadzą się w naszym życiu w przyszłości. Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali certyfikaty i wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie gratulujemy pozostałym szkołom, które również zostały wyróżnione certyfikatem „Szkoła Demokracji”.

Maria Karwat, klasa 1a

Co znaczy certyfikat?

Przyznanie certyfikatu oznacza, że szkoła podejmuje działania mające na celu propagowanie idei demokracji. A konkretnie w naszej szkole:

 1. Mamy regulamin SU zgodny z ideami samorządności i demokracji
 2. Regulamin był konsultowany z uczniami szkoły i przyjęty w referendum ogólnoszkolnym
 3. Wybory do SU są powszechne, bezpośrednie, tajne i dobrowolne
 4. SU na różne sposoby komunikuje się z uczniami
 5. Plan działań Parlamentu był konstruowany w oparciu o potrzeby uczniów
 6. System oceniania będzie konsultowany z uczniami
 7. Uczniowie mogą organizować imprezy według swojego pomysłu, np. Mikołajki, Dzień Antywagarowicza
 8. Uczniowie mogą decydować w różnych sprawach ich dotyczących np. wybór Rzecznika Praw Ucznia, wybór swoich przedstawicieli
 9. Rada Rodziców wspiera finansowo działania Parlamentu
 10. W szkole istnieje instytucja obrony praw ucznia
 11. Szkoła podejmuje działania przeciwdziałające przemocy, np. warsztaty „Bez nienawiści”
 12. Szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi

Raz przyznany certyfikat jest ważny przez 2 lata, co oznacza, że tytuł nie jest przyznawany raz na zawsze. Mamy też świadomość, że wyżej wymienione działania to dopiero podstawa do tworzenia zasad demokracji w szkole. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby uczniowie rzeczywiście z tej szkolnej demokracji mogli i chcieli korzystać.

Duże podziękowania kieruję do szkolnego zespołu projektowego „Szkoła Demokracji” w składzie: Marysia Kujawa, Marysia Karwat, Szymon Woźniak, Marcin Zgiep i Nikodem Leśniewski. Dobrymi duchami i wsparciem byli dla mnie również Julka Kolasa, Julka Maliszewska i Paulina Grabska. Certyfikat to ich zasługa!

                                                                                  Ilona Łucjanek – koordynator projektu