Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym 2016/2017 zebrania rodziców będą odbywały się w środy 
o godzinie 18:00
w następujących terminach:

Dni zebrań

 • 29.08.2016 - bez zebrania
  (Rada Pedagogiczna - 29.08.2016)
 • 14.09.2016 r. - organizacja roku szkolnego 2016/17, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
  (Rada Pedagogiczna - 13.09.2016 15:00)
 • 11.10.2016 r. - bez zebrania
  (Rada Pedagogiczna - 11.10.2016 15:00)
 • 09.11.2016 r. (Dzień Otwarty) - analiza bieżących osiągnięć edukacyjnych
  (Rada Pedagogiczna - 08.11.2016 15:00)
 • 14.12.2016 r. - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych(obecność rodziców obowiązkowa)
  (Rada Pedagogiczna - 13.12.2016 15:00)
 • 18.01.2017 r. - omówienie osiągnięć edukacyjnych, rada klasyfikacyjna
  (Rada Pedagogiczna - 17.01.2017 15:00)
 • 15.03.2017 r. (Dzień otwarty dla klas I i II)- informacja o postępach w nauce i egzaminie gimnazjalnym (klasy III)
  (Rada Pedagogiczna - 14.03.2017 15:00)
 • 24.05.2017 r. - oceny przewidywane na koniec roku (obecność rodziców obowiązkowa)
  (Rada Pedagogiczna - 23.05.2017 15:00)
 • 06.2017 r. - bez zebrania
  (Rada Pedagogiczna - 13.06.2017 15:00)
 • 06.2017 r. - bez zebrania
  (Rada Pedagogiczna - 23.06.2017 15:00)

Miejsca spotkań

Każda z klas ma wyznaczone sale na spotkania z rodzicami. Poniżej znajduje się zestawienie dla poszczególnych klas łącznie z informacją o wychowawcy oraz numerze sali gdzie będą odbywały się zebrania.

Klasy pierwsze

 • kl 1a - wych. Aneta Gnat - sala 120
 • kl 1b - wych. Małgorzata Matuszewska - sala 105
 • kl 1c - wych. Aneta Kędziora - sala 5
 • kl 1d - wych. Beata Gronek - sala 119
 • kl 1e - wych. Edyta Pengryn - sala 124
 • kl 1f - wych. Monika Chodacz - Olejarz - sala 22
 • kl 1g- wych. Lidia Skoneczna - Gola - sala 106
 • kl 1h - wych.  Agnieszka Mańkowska - sala 122

Klasy drugie

 • kl 2a - wych. Anna Zawalska - sala 107
 • kl 2b - wych. Łukasz Szpiega - sala 108
 • kl 2c - wych. Renata Boguszewska - sala 6
 • kl 2d - wych. Katarzyna Sierzputowska - sala 118
 • kl 2e - wych. Ewa Kiełbiewska - sala 125
 • kl 2f - wych. Marta Krawczyk - sala 117
 • kl 2g - wych. Robert Kwapisz - sala 24

Klasy trzecie

 • kl 3a - wych. Jolanta Zawadzka - sala 27
 • kl 3b - wych. Iwona Kołodziejczyk - sala 21
 • kl 3c - wych. Danuta Majewska-Walczuk - sala 123
 • kl 3d - wych. Grzegorz Wróblewski - sala 126
 • kl 3e - wych. Olimpia Bartosik-Wiśniewska - sala 26
 • kl 3f - wych. Wiesława Paś - sala 23
 • kl 3g - wych. Lidia Adamowska - sala 25

Pozostali nauczyciele oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim (sala 121)