Projekt Edukacyjny

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie gimnazjum realizując nową podstawę programową, zobowiązani są przygotować, a następnie zaprezentować projekt edukacyjny.

Projekt edukacyjny będą realizował zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Takie działania mają wyzwolić kreatywność uczniowską i pozwolić osiągnąć satysfakcję z zespołowo wykonanych czynności.

Do pobrania: