LipDub -  klip muzyczny w naszej szkole

     Czwartego czerwca 2014 roku uczniowie gimnazjum zakończyli pracę nad wideoklipem promującym szkołę.
Przygotowania do lipduba trwały ponad miesiąc. W dniu nagrania budynek szkoły zamienił się w plan zdjęciowy. Operator włączył kamerę o 9 rano,
a o godzinie 13.20 ponad 300 osobowa grupa uczniów usłyszała: Koniec zdjęć! Lipdub nakręcony!

 

CZYM JEST LIPDUB?

     Lipdub to rodzaj wideoklipu realizowanego jednym ujęciem (bez cięć),
w którym występujące osoby poruszają wargami do odtwarzanej z playbacku piosenki. Miejsce akcji? Najczęściej wnętrze szkoły lub uczelni, ale
w zasadzie dowolne. Wskazana duża ilość uczestników oraz rekwizytów. Kamera co chwilę musi wyłapywać coś lub kogoś fajnego, zaskakującego, szalonego. I tak było u nas.

Do pracy nad filmem zaangażowało się ponad 300 uczniów oraz nauczycieli, którzy zaśpiewali z playbacku piosenkę "The Best Day Of My Life" grupy American Authors.

Scenariusz teledysku był prosty. Do szkoły zagląda przyszły uczeń gimnazjum, którego zaciekawiły tajemnicze dźwięki dobiegające z budynku.
W momencie otwarcia drzwi szkoły, zaczynają dziać się tu rzeczy przedziwne: pani dyrektor jawi się jako królowa, a uczniowie z zapałem piłują nogi tronu, na którym siedzi. Po szkole biega Mario Bross. Z wanny wyskakuje Archimedes. W bibliotece szkolnej trwa dyskoteka. Na pierwszym piętrze urzędują bogowie greccy, Romeo wyznaje miłość Julii, a w pokoju nauczycielskim w najlepsze trwa partyjka pokera. To nie wszystkie sceny z naszego lipduba.

Nakręcenie filmu nie udałoby się, gdyby nie zgoda i wsparcie dyrekcji oraz grona pedagogicznego, które pozytywnie przyjęło pomysł nagrania klipu.

Udało się wykonać zadanie, jakim było nakręcenie filmu w jednym ujęciu. Operator obciążony kamerą, w każdym podejściu musiał przebiec trasę lipduba (ok. 400 m) w 3.40 minuty!

Niezwykle ważne było także zaangażowanie uczniów w przygotowania. Dostarczenie stalowej wanny czy kuli dyskotekowej na wysięgniku nie stanowiło dla nich żadnego problemu.

Przy realizacji klipu pomogły nam również instytucje lokalne: GOS w Raszynie wypożyczył wytwornicę dymu i światła, świetlica środowiskowa na Rybiu dostarczyła perkusję.

LipDub był dla nas nie tylko wspaniałą zabawą, chwilą oderwania od szarej codzienności, ale także możliwością sprawdzenia naszych umiejętności. Liczyło się dla nas, aby stworzyć przekaz i pokazać przyszłym uczniom szkoły, że w Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie nigdy nie jest nudno.

Katarzyna Wasilewska

 

 

 

Patron Gimnazjum

     Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, który został wybrany patronem w ramach referendum (historia wyboru poniżej).
Urodził się w 1901 r. Po studiach KUL od 1930 r. profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
W okresie okupacji niemieckiej kapelan podwarszawskiej formacji AK.
Od października 1948 r. arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski. Od 1953 r. kardynał.
  W okresie nasilenia represji komunistycznych wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodu. Uwięziony we wrześniu 1953 r. Uwolniony w październiku 1956 r.
W latach 1980-81 odegrał rolę mediatora między Solidarnością a władzami państwowymi. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej.

Zmarł w 1981 r.

 

HISTORIA ŻYCIA


     Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w małej wsi Zuzeli (Zuzela) nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Na mocy układu rozbiorowego pomiędzy Rosją, Austrią i Prusami z roku 1795 ziemie te należały do końca I wojny światowej (1918) do zaboru rosyjskiego, na terenie którego - na ziemiach bezpośrednio włączonych do Cesarstwa - szczególnie intensywnie prowadzony był proces wynaradawiania Polaków. Dlatego też w roku 1912 Wyszyński został wysłany przez ojca (matka bowiem zmarła, gdy chłopiec miał dziewięć lat) do znajdującej się na terenie Królestwa Polskiego Warszawy, gdzie w roku 1915 ukończył gimnazjum. Następnie wstąpił do seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w roku 1924 i 3 sierpnia po wyjściu ze szpitala po ciężkiej chorobie został wyświęcony na kapłana.

Pierwszą mszę - tzw. mszę prymicyjną - Stefan Wyszyński odprawił w Częstochowie na Jasnej Górze, miejscu szczególnym dla wszystkich Polaków. Kolejne cztery lata spędził w Lublinie, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych otrzymał w roku 1929 stopień naukowy doktora, broniąc pracę z prawa kanonicznego pod tytułem: "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Następnych kilka lat po studiach podróżował po krajach Europy, gdzie uzupełniał i poszerzał swoją wiedzę.

Po powrocie do kraju ksiądz Wyszyński zaczął wykładać w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Jednak kiedy w roku 1939 wybuchła II wojna światowa musiał opuścić Włocławek, gdzie za swoją działalność społeczną prowadzoną wśród robotników poszukiwany był przez Niemców. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku w stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie został kapelanem grupy Armii Krajowej "Kampinos". Pomagał także w szpitalu w Laskach niosąc rannym powstańcom duchową pociechę.Z końcem wojny, w roku 1945, ksiądz Wyszyński wrócił do Włocławka, gdzie zajął się odbudową zniszczonego seminarium - został jego rektorem i redaktorem tygodnika "Ład Boży".

Już rok później papież Pius XII mianował go biskupem diecezji w Lublinie, po śmierci zaś kardynała Hlonda, 22 października 1948 roku Episkopat Polski wybrał go na Arcybiskupa Metropolitę Gniezna i Warszawy oraz Prymasa Polski.

Lata pięćdziesiąte były dla Kościoła w Polsce okresem prześladowań ze strony władz komunistycznych - panujący wówczas stalinizm zakładał zniszczenie kościelnego autorytetu i pozycji. Dlatego też prymas Wyszyński zdecydował się na zawarcie tzw. "Porozumienia", które zostało podpisane 14 lutego 1950 roku przez Episkopat Polski i władze państwowe. Regulowało ono sytuację prawną Kościoła w Polsce. Jednak już w maju tego samego roku sejm uchwalił ustawę o konfiskacie dóbr kościelnych i zakonnych, łamiąc tym samym postanowienia "Porozumienia".

W roku 1953 rozpoczęła się kolejna fala prześladowań - kiedy Episkopat sprzeciwił się ingerencji państwa w obsadzanie stanowisk biskupich, rozpoczęły się masowe procesy i internowania kapłanów. Ich ofiarą padł również ksiądz Wyszyński, który w listopadzie 1952 został kardynałem. 25 września 1953 roku został osadzony najpierw w więzieniu koło Grudziądza, potem zaś kolejno w klasztorach w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach. Uwolniony został dopiero 26 października 1956 roku.

Nie zaprzestał jednak swej działalności duszpasterskiej i społecznej, której ukoronowaniem były obchody Roku Milenijnego w 1966 - w tysięczną rocznicę przyjęcia przez pierwszego władcę Polski, Mieszka, chrztu. Nie pozostał kardynał również głuchy na niepokoje społeczne w roku 1980. Kiedy powstawała w Polsce "Solidarność" zatroskany przede wszystkim o dobro ludzi i pokój w kraju wzywał obie strony - zarówno rząd, jak i strajkujących robotników - do odpowiedzialności za swoje czyny i ich skutki.

Kardynał Wyszyński, nazywany również Prymasem Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku. Przez całe życie najważniejszy był dla niego drugi człowiek - nie tylko jako kapłan nauczał, że najważniejsze w życiu ludzkim są godność i sumienie, lecz dawał temu wyraz również swoją działalnością społeczną i ogromnym patriotyzmem. Uważany jest za jeden z największych autorytetów moralnych XX wieku. Rok 2001, aby uczcić dwudziestolecie jego śmierci, został ogłoszony w Polsce Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 WYBÓR PATRONA


     Kandydaci zostali zaproponowani zarówno przez Grono Pedagogiczne, Rodziców jak i samych uczniów. Po wybraniu 4 kandydatów, którzy cieszyli się największą popularnością poszczególne grupy osób głosowały na swoich faworytów.

Naszymi kandydatami byli:

  • Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
  • Papież Jan Paweł II
  • Maria Skłodowska-Curie
  • ks. Jan Twardowski

W dniu 13 marca 2006 r. odbyło się pierwsze referendum dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji dotyczące wyboru patrona szkoły. W dniu 5 kwietnia 2006 r. w drugim uzupełniającym referendum udało nam się wybrać naszego patrona.

Poniżej prezentujemy wyniki naszego głosowania:

  1. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński - 379 głosów
  2. Papież Jan Paweł II - 355 głosów
  3. Maria Skłodowska-Curie - 121 głosów
  4. ks. Jan Twardowski - 81 głosów

Witamy w naszej Strefie Absolwenta

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej naszego Gimnazjum.

Można tu przeczytać relacje i obejrzeć zdjęcia z Plejady Zawodów - projektu, w którym nasi Absolwenci opowiadają gimnazjalistom o swojej karierze.

Tu prezentujemy również Sylwetki Uczniów - niektórzy są nadal naszymi uczniami, a inni już opuścili mury Gimnazjum. Można też przeczytać wspomnienia naszych Absolwentów.

Wkrótce ogłosimy również kiedy zapraszamy Absolwentów, aby opowiedzieli młodszym koleżankom i kolegom jak czują się w swoich nowych szkołach.

Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
ul. Unii Europejskiej 1
05-090 Raszyn

Adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Dyrekcji:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

Sekretariat:
tel. +48 22 720 38 68
fax: +48 22 720 38 68
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 15:30

Dyrekcja:
tel. +48 22 720 38 68