Biblioteka szkolna mieści się na drugim piętrze gmachu gimnazjum, zajmuje powierzchnię 160 m2 i dzieli się na trzy działy: wypożyczalnię z magazynem książek, czytelnię i pracownię multimedialną.

 W bibliotece organizowane są wystawy, konkursy, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne.

Wypożyczalnia funkcjonuje w systemie wolnego dostępu do półek. Stanowisko wypożyczeń jest skomputeryzowane, a baza elektroniczna aktualizowana na bieżąco. W wypożyczalni znajdują się zbiory książek (6700 woluminów), filmów (200 tytułów) i audiobooków (20 tytułów).

Czytelnia, z której może korzystać równocześnie 30 uczniów posiada bogaty księgozbiór podręczny (150 tytułów) oraz czasopisma polskie i zagraniczne (10 tytułów). W czytelni znajduje się również wydzielony księgozbiór o patronie szkoły i dział ksiąg ozdobnych.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym znajduje się 8 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu. Uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni w godzinach pracy biblioteki. W ICIM odbywają się również lekcje prowadzone przez nauczycieli różnych przedmiotów.