Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym 2017/2018 zebrania rodziców będą odbywały się w czwartki
o godzinie 18:00
w następujących terminach:

Dni zebrań

 • 14.09.2017 r. - organizacja roku szkolnego 2017/18, 
 • 11.10.2016 r. - bez zebrania
  (Rada Pedagogiczna - 11.10.2016 15:00)
 • 16.11.2017 r. (Dzień Otwarty) - analiza bieżących osiągnięć edukacyjnych
 • 14.12.2017 r. - informacja o przewidywanych ocenach semestralnych(obecność rodziców obowiązkowa)
 • 11.01.2017 r. - omówienie osiągnięć edukacyjnych, rada klasyfikacyjna
 • 15.03.2017 r. (Dzień otwarty)- informacja o postępach w nauce i egzaminie gimnazjalnym (klasy III)
 • 24.05.2017 r. - oceny przewidywane na koniec roku (obecność rodziców obowiązkowa)

Miejsca spotkań

Każda z klas ma wyznaczone sale na spotkania z rodzicami. Poniżej znajduje się zestawienie dla poszczególnych klas łącznie z informacją o wychowawcy oraz numerze sali gdzie będą odbywały się zebrania.

Klasy drugie

 • kl 2a - wych. Aneta Gnat - sala 120
 • kl 2b - wych. Małgorzata Matuszewska - sala 105
 • kl 2c - wych. Aneta Kędziora - sala 5
 • kl 2d - wych. Beata Gronek - sala 119
 • kl 2e - wych. Edyta Pengryn - sala 124
 • kl 2f - wych. Jolanta Zawadzka - sala 22
 • kl 2g- wych. Lidia Skoneczna - Gola - sala 106
 • kl 2h - wych.  Agnieszka Mańkowska - sala 122

Klasy trzecie

 • kl 3a - wych. Anna Zawalska - sala 107
 • kl 3b - wych. Łukasz Szpiega - sala 108
 • kl 3c - wych. Renata Boguszewska - sala 6
 • kl 3d - wych. Lidia Adamowska- sala 118
 • kl 3e - wych. Ewa Kiełbiewska - sala 125
 • kl 3f - wych. Marta Krawczyk - sala 123
 • kl 3g - wych. Agnieszka Janowska - sala 24

 

Pozostali nauczyciele oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim (sala 121)