Stypendium socjalne

UWAGA RODZICE! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wnioski dostępne są :

  • w sekretariacie Gimnazjum Nr 1 w Raszynie lub u pedagoga szkolnego (s.127)
  • w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych, Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn, Pok. 214, tel. (22) 701 77 62

Termin i miejsce składania wniosków:

  • do 14 września br.
  • wnioski należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego s. 127

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o wysokości dochodów (netto, za sierpień)
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (jeżeli takie są)